پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شنبه, 24 آذر 1397

منوی اصلی سایت


پيشينه تاريخي شهر

قره ضیاءالدین : این وجه از دو قسمت مجزا تشکیل یافته است ، یک قسمت آن « قره » که در اصل « قرا » بوده است و معنای لغوی « قرا ء » روستا های می‌باشد که کلمه قرا با گذشت زمان و به جهت سهولت تلفظ به قره تبدیل شده است و بخش دوم آن بوده است . حال عده‌ای نیز بر این عقیده اند که همان « قره ضیاءالدین » صحیح است . قسمت های قره ضیاءالدین امروزی ترکیبی از روستا های « میرز ا کندی » « آوک » و « حاچا » می‌باشد که در حال حاضر اراضی مربوطه به آوک به « آوک یرلری » و مزارع مربوط به حاچا به « حاچا یرلری » معروف هستند .

قره ضیا ء الدین مرکز بخش چایپاره است که در دهه گذشته رشد چشمگیری داشته و به سرعت گسترش یافته است. علل گسترش آن را به شرح زیر می توان خلاصه کرد.

1- مرکزیت شهر قره ضیا ء الدین  در بخش چایپاره و منطقه ؛

2- قرار گرفتن جامعه ایران در مسیر تحولات سریع ، که در راستای آن ، جمعیت مناطق گوناگون به مناطق شهری و صنعتی روی می آوردند؛

3- قرار گرفتن این شهردرکنار جاده ترانزیتی ایران اروپا و نیز واقع شدن در تقاطع راههای خوی ، ماکو ، سیه چشمه و پلدشت ؛

4- جاذبه های کاذب شهری و فقر شدید در روستا های دور و نزدیک روی آوردن به این شهرجهت کسب و کار بهتر و نیز به امید دستیابی به درآمد بیشتر جهت دستابی به زندگی بهتر؛

5- حاصلخیز بودن اراضی مزروعی شهر قره ضیاء الدین .

شهر قره ضیا ءالدین داری قدمت تاریخی زیادی نمی باشد بلکه روستای توسعه یافته است که به شهر تبدیل شده است نام قدیم این بخش ، چورس بوده که بعدا به دلایل نظیر واقع شدن در بن بست و نداشتن مرکزیت نسبت به منطقه اهمیت خود را از دست داده و جایگاه خود را به قره ضیا ء الدین محول نموده است.

بافت شهر قره ضیا ء الدین : مصالحه بکار رفته در دو بخش قدیمی و جدید الاحداث کا ملا متفاوت است ؛ چرا که بخش قدیمی شهر ساختمانی خشت ، آجر ، چوب ، ملات و کاه و گل می باشد که دارای کوچه های تنگ و باریک و پر پیچ و خم است(بین خیابان امام و بلوار بهشتی، استقلال و طباطبایی )؛ اما در بخش جدید الاحداث ، مصالح ساختمان ها با بخش قدیمی کاملا متفاوت بوده و از مصالحه چون آهن ،آجر پخته شده ، آهک و گچ در ساخت آنها استفاده شده و ساختمان های چند طبقه ای ویلائی و آپارتمان مشهود است(چایپاره در گذر تاریخ، باقری بسطامی).

..

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8