پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شنبه, 24 آذر 1397

منوی اصلی سایت


 

            موقعيت جغرافيايي :شهر چايپاره در شمال غرب كشور و در بين مختصات جغرافيايي 30/1/45 طول شرقي 1/38 عرض شمالي قرار گرفته است.و از طرفي بواسطه واقع شدن در محور جاده هاي مواصلاتي خوي ماكو چالدران از اهميت فني زيادي برخوردار است. منطقه چايپاره داراي آب و هواي گرم در تابستان ها و سرد در زمستان بوده و داراي 298 ميليمتر باراندگي سالانه و رود خانه هاي بسيار مهم و حياتي مانند آغ چاي از داخل منطقه عبور مينمايد. بخش بلند منطقه با روند شمال خاوري جنوب باختري از كوههاي سر كش و عليباشي در شمال خاوري منطقه شروع شده ود ر ادامه با كوههاي صفر داغي به ارتفاعات چالدران ميرسد. بخشهاي پست تر در شمال و جنوب اين رشته كوهه قرار دارند.

 

1- مساحت شهر :500هكتار

2- فضاي سبز :  20000 متر مربع

 


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8