پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شنبه, 24 آذر 1397

منوی اصلی سایت


شهرداري قره ضياءالدين كه از سال 1339 تأسيس شده جزء شهرداريهايي است كه با درجه 6 از شهرداريهاي استان آذربايجانغربي ودر شمال استان قرار گرفته است كه در سال 1385 بودجه اي بالغ بر 11000000000 ريال كه سهم عمراني آن 000/000/881/6 ريال و بودجه جاري /000/000/119/4 ريال كه در حقيقت 62% عمراني و 38% جاري مي باشد كه با عنايت به حجم اندك بودجه در مقابل توقعات و خواسته مردم به حمدالله توانسته ايم نيازهاي عمراني شهرمان را از جمله آسفالت معابر شهري كه از تخريب هاي ناشي از شركت گاز و مخابرات بجا مانده بود را در حد 95% به حجم /000/170 مترمربع ترميم نموده و كارهاي عمراني ديكر از جمله جدول گذاري به طول                       متر ، توسعه عمران و آباداني شهر و اهتمام به فضاي سبز و جديت بيشتر نسبت به تملك فضاي سبز به علت كمي سهم سرانه فضاي سبز و از هم فعاليت هاي ساماندهي صنوف مزاحم به خاطر نياز مبرم شهر كه ساماندهي صنوف كه شهرداري از زمين در كاربري كارگاهي به مساحت 18000 مرمربع اقدام وبا مشاركت بخش اقدام به طراحي محل فوق با تعداد مغازه 185 به همراه سرويس بهداشتي و غذاوري و محل انباري و نگهباني نموده كه از اين 185 مغازه 22 باب آطي سال 84 واگذار گرديده و قسمت ها ي مابقي به حمه الله در دهه فجر 85 واگذار ميشود كه اين امر باعث ساماندهي صنوف و رفع سد معبر خواهد شد.

2- شهرداري قره ضياءالدين با وسعت حدود 500   هكتار بوده كه موفق شده ايم محدوده طرح هادي را درنيمه دوم سال 84 افزايش داده ودر افق طرح 10 ساله محل فضاهاي سبز و كاربري هاي مورد نياز را پيش بيني نمايم كه با توجه به تصويب آن هم اكنون به مرحله اجراء گذاشته شده است .   


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8