شنبه, 18 مرداد 1399
  • ساعت : ۷:۲۲:۴۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ 
  • کد خبر : ۲۵۱۵
    /  2
آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای نوبت دوم اجرای عملیات دیواره ساحلی در رودخانه آق چای با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.5.5.0
    V5.5.5.0