شنبه, 10 آبان 1399
  • ساعت : ۷:۵۸:۳۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ 
  • کد خبر : ۲۵۲۲
    /  2
آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای نوبت دوم اجرای عملیات قیر پاشی ، لكه گیری ، آسفالت ریزی دستی
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.5.5.0
    V5.5.5.0