دوشنبه, 23 فروردين 1400
  • ساعت : ۱۳:۵۸:۱۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ 
  • کد خبر : ۲۵۳۴
آگهی تجدید مزایده نوبت اول
آگهی تجدید مزایده نوبت اول فروش قطعات از کوچه شهید علی حاجی زاده
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.5.5.0
    V5.5.5.0